7.3.1 De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:

 • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres, ...);
 • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, ...);
 • uw foto indien u ons deze vrijwillig bezorgt (bijv. opgenomen in uw CV);
 • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, ...) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven;
 • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, ...);
 • talenkennis;
 • indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in uw CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
 • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet moeten worden verwerkt.

 

7.3.2 Indien u bij ons solliciteert via de applicatie “Solliciteer nu” op onze Site, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
 • Hoe kwam je bij ons terecht?
 • Ken je een werknemer in ons bedrijf: ja of nee?
 • Jouw motivatie
 • Jouw CV
 • Jouw motivatiebrief

 

7.3.3 U bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Indien u dit niet doet, kan dit uw kans op aanwerving wel negatief beïnvloeden.