ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

Deze website werd intern ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van ADL Consult bvba, franchisinggever van het Buurtslagers concept, met maatschappelijke zetel te Aalter, Brug Zuid 19a, ondernememingsnummer 0866.771.016. Elke bezoeker wordt geacht van de onderstaande voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Buurtslagers behoudt zich het recht voor om op elk moment onderstaande voorwaarden te kunnen aanpassen.

1. INHOUD EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Buurtslagers streeft ernaar om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk via website weer te geven. Mochten er toch onvolmaaktheden optreden zal Buurtslagers alles in het werk stellen om dit zo vlug mogelijk te verhelpen maar kan deze geenszins aansprakelijk gesteld worden de eventuele schade – van welke aard ook - die hieruit zou kunnen voortvloeien. 

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van Buurtslagers/ADL Consult bvba. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buurtslagers/ADL Consult bvba verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet verplicht is.

3. PRIVACY
A. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer!
Buurtslagers wil respect opbrengen voor het privéleven van elke persoon die met haar in contact komt en waarborgt dat de door u verstrekte gegevens enkel intern gebruikt zullen worden en in geen geval verstrekt zullen worden aan derden. Buurtslagers heeft dan ook alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen tegen de toegang van anderen. U hebt steeds het recht op toegang, verbetering en schrapping van uw gegevens. 

B. Cookies en action tags
Op onze site maken wij gebruik van zogenaamde cookies en tags. Hiermee worden een aantal zaken vastgelegd en worden gegevens voor statistieken bijgehouden. Onze cookies gebruiken we voornamelijk om de site optimaal te laten functioneren. De action tags gebruiken we met als doel informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, zoals hoeveel keer een specifieke pagina bekeken wordt. Door zowel cookies als action tags te gebruiken verkrijgen we waardevolle informatie om onze website en onze online-aanbiedingen te verbeteren en om de doeltreffendeheid van onze reclame- en marketingcampagnes te meten. 

4. GESCHILLEN
In geval van betwistingen is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Rechtbanken van Gent territoriaal bevoegd. 

5. BETALING
Iedereen betaalt ten allen tijde contant voor de afgehaalde vleeswaren. Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden na beslissing van de directie.

6. VERKOOPSVOORWAARDEN
Wanneer u uw boodschappenlijst op deze site doorgeeft, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden: 

1. Voordat u uw boodschappenlijstje samenstelt, kiest u het afhaalpunt.
2. Buurtslagers doet al het mogelijke om uw goederen te verzamelen zoals dat is omschreven op de website. Indien de door u gereserveerde goederen niet in voorraad zijn, stellen wij u bij afhaling een alternatief voor dat u op dat moment nog kan weigeren. 
3. Gelieve bij afhaling onmiddellijk te verifiëren of de producten en hoeveelheden overeenstemmen met Uw bestelling.
4. U verklaart zich akkoord met de gegevens vermeld op het kasticket, wanneer u de producten meeneemt. Contacteer ons indien u alsnog een klacht hebt.
5. Uw producten blijven beschikbaar tot sluitingsuur. 
6. De kortingen die worden toegekend op het moment dat de producten worden afgehaald, zijn de kortingen die op die dag gelden.
7. U betaalt bij afhaling van de producten, het liefst aan de hand van Bancontact/Mister Cash-kaart (kredietkaarten worden niet aanvaard). Het te betalen bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde producten. De betaling is onderworpen aan de algemene voorwaarden vermeld op het kasticket, of op de factuur.
8. Het Belgisch recht is van toepassing; alleen de rechtbanken gevestigd op het Belgische grondgebied zijn bevoegd.