Disclaimer

Hieronder vind je de gebruiksvoorwaarden die verbonden zijn aan deze website (www.meatandmore.be). Elke bezoeker wordt geacht op de hoogte te zijn van de onderstaande voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Meat&More behoudt zich het recht dat ze de onderstaande voorwaarden op elk moment kan aanpassen.

 

1.    INHOUD EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Meat&More streeft ernaar alle informatie zo actueel en volledig mogelijk op de website weer te geven. Bij gebreken of onjuistheden stelt de onderneming alles in het werk om die zo snel mogelijk te verhelpen. Meat&More kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die daaruit zou kunnen voortvloeien, van welke aard ook.

 

2.    E-MAIL

Meat&More garandeert niet dat e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging te mailen met Meat&More, accepteer je dat risico.

 

3.    HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Op die websites hebben wij geen invloed en wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud ervan. Meat&More aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

4.    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De verstrekte informatie is eigendom van Meat&More. De teksten, afbeeldingen en andere gegevens op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen uitsluitend gedeeld of gereproduceerd worden met de schriftelijke toestemming van Meat&More, tenzij anders vermeld in de Auteurswet van 30 juni 1994.