4.3.1 De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Tijdens het aanwervingsproces kunnen we ook gegevens verwerken met het oog op ons gerechtvaardigd belang, zoals in het geval van een online aanwezigheidsscreening die wordt uitgevoerd om ons te beschermen tegen fraude en imagoschade, of in het geval van de overdracht van gegevens aan assessmentcentra of screeningbureaus (om dergelijke dienstverleners in staat te stellen u te beoordelen of te screenen). 

We zullen ervoor zorgen dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en zullen daar permanent over waken.

4.3.2 Het bijhouden van uw gegevens gedurende een welbepaalde periode om u te contacteren in geval van toekomstige opportuniteiten of om ons te kunnen verweren met betrekking tot de aanwervingsprocedure kadert ook binnen ons gerechtvaardigd belang.