4.2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

  • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klanten- en leveranciersbeheer enz. en na het verrichten van een belangenafweging. Indien u hierover meer informatie wenst; kan u steeds met ons contact opnemen.

4.2.2 Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrij, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bv. zeer specifieke direct marketing en marktonderzoek activiteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

Zo zullen wij voor het verzenden van direct marketing steeds uw uitdrukkelijke toestemming vragen, tenzij wij uw e-mail adres hebben verkregen in het kader van de verkoop van gerelateerde producten of diensten en u zich niet tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens heeft verzet. U kunt zich op ieder ogenblik uitschrijven door op de uitschrijfknop te klikken in het direct marketing bericht.