We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.

Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen uw persoonsgegevens met name worden bewaard gedurende twee jaar na het einde van de aanwervingsprocedure, met het oog op het doeleinde vermeld in punt 3.3 van deze Privacy Verklaring.