10.2.1 Als algemene regel worden de persoonsgegevens verwerkt in het kader van het gebruik van onze diensten bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie (met inbegrip van garantieperiodes en diensten na verkoop).

10.2.2 Persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrieven, bewaren wij – wanneer u intussen klant zou zijn geworden bij ons en uw gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, gedurende een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact met onze onderneming.

10.2.3 Camerabeelden worden 30 dagen bewaard tenzij er een inbreuk op vast te stellen is. Wij houden de beelden dan bij zolang als nodig in het kader van een mogelijke claim of procedure.

10.2.4 Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens steeds voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.