10.1.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

10.1.2 Als algemene regel worden persoonsgegevens verkregen via de Site bewaard gedurende vijf jaar.

Persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrieven, bewaren wij, indien u geen klant bent, zolang uw toestemming geldt. Zoals hierboven vermeld kan u echter te allen tijde uw toestemming intrekken, hetgeen met zich zou meebrengen dat wij uw gegevens niet langer zouden bewaren. Wanneer u intussen klant zou zijn geworden bij ons en uw gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact met onze onderneming.

10.1.3 Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

10.1.4 Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.